เอ็นร้อยหวายอักเสบ

รายละเอียดการรักษา

ปวดบวมบริเวณเอ็นร้อยหวาย อาจค่อยๆเป็นหรืออาจปวดบวมแดงเฉียบพลันจนเดินไม่ไหว มักปวดมากเวลาเริ่มเดิน และดีขึ้นเมื่อเดินไปได้สักพักเมื่อ เป็นนานจนเรื้อรังอาจทำให้เอ็นร้อยหวายฉีกได้

สาเหตุ เกิดจากการใช้งานเอ็นร้อยหวายหนักเกินไป จึงมักพบในนักวิ่งที่มีการเพิ่มความหนัก หรือระยะทางการวิ่งเร็วเกินไป

ปวดบริเวณด้านหลังข้อเท้า เหนือสันเท้าเล็กน้อย หลังจากมีการใช้งานเช่น วิ่ง เดินนานๆหรือเล่นกีฬา การยืดเหยียดที่ไม่เพียงพอ กล้ามเนื้อน่องตึง / ไม่แข็งแรง รวมไปถึงการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม

ขั้นตอนการรักษา

เครื่อง Ultrasoud เครื่อง Shockwave การออกกำลังกายเพื่อการรักษา