ออฟฟิศซินโดรม

รายละเอียดการรักษา

ออฟฟิศซินโดรม
ㆍนั่งทำงานอย่างน้อย 6 ช.ม./ วัน
ㆍนั่งทำงานอยู่ท่าเดิมนานๆเกิน 1 ช.ม.
ㆍรู้สึกปวดเมื่อย คอ บ่า หลัง ขณะทำงาน
ㆍไม่ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ㆍรู้สึกตาพร่ามั่ว มองไม่ชัด หรือมีอาการปวดหัวเป็นบางครั้งระหว่างทำงาน

ขั้นตอนการรักษา

ㆍประเมินอาการโดยนักกายภาพ ㆍการรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Therapy) ㆍการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดอาการปวด (PMS) ㆍการรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Radial Shock Wave)