ปวดคอ เกร็ง บ่า ไหลล่ ท้ายทอย

รายละเอียดการรักษา

ไม่ว่าคุณจะแชทกับเพื่อนในโทรศัพท์ หรือจะพิมพ์งานในคอมพิวเตอร์ ก็อาจก่อให้เกิดความเจ็บบริเวณคอ บ่า ไหล่ และท้ายทอย เพราะการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นทำให้เราต้องก้มหน้า ส่งผลให้เกิดอาการเกร็ง จนเป็นที่มาของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้

ขั้นตอนการรักษา

ㆍเครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) ซึ่งแก้ปวดได้อย่างลงลึกตรงจุด ㆍรักษาโดยใช้คลื่นกระแทก เห็นผลเร็ว หายปวดเร็ว ㆍรักษาอย่างลงลึก ซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ㆍลดอาการปวดได้ทั้งในระยะเริ่มต้นและอาการปวดที่สะสมมานาน ㆍช่วยสลายหินปูนตามข้อต่อ โดยไม่เป็นอันตรายต่อข้อต่อ ㆍไม่เกิดการระบมหลังรักษา สามารถทำงานต่อได้เลย ㆍเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ ยากต่อการกลับมาปวดซ้ำ