ปวดกล้ามเนื้อคอด้านหน้าเรื้อรัง

รายละเอียดการรักษา

Sternocleidomastoid(SCM) มีความตึงตัวจากการถูกใช้งานมากเกินไป หรือมีปมบริเวณกล้ามเนื้อจนเกิดเป็นจุดกดเจ็บ(trigger point) ขึ้นศีรษะ กกหู ท้ายทอย ㆍสาเหตุ การนั่งหน้าจอนาน ก้มคอหรือหันคอมากเกินไป ท่านอนหรือการนอนหมอนที่ไม่เหมาะสม

ขั้นตอนการรักษา

เครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy) เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS Therapy)