บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออกกำลังกาย

รายละเอียดการรักษา

ㆍซ้อมเยอะ ซ้อมหนัก เลยต้องหาเวลามาฟื้นฟูร่างกาย และลดอาการบาดเจ็บ เพื่อให้สามารถกลับไปเล่นต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการรักษา

ㆍการรักษาประกอบด้วยคลื่น ㆍเครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) ㆍเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy) – ฟื้นฟูการบาดเจ็บด้วยกายภาพบำบัด – ลดปวด – เร่งการฟื้นฟู – ป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ