การรักษา

รูปแบบการรักษา

ㆍประเมินอาการโดยนักกายภาพ ㆍการรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Therapy) ㆍการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดอาการปวด (PMS) ㆍการรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Radial Shock Wave)

ㆍเครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) ซึ่งแก้ปวดได้อย่างลงลึกตรงจุด ㆍรักษาโดยใช้คลื่นกระแทก เห็นผลเร็ว หายปวดเร็ว ㆍรักษาอย่างลงลึก ซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ㆍลดอาการปวดได้ทั้งในระยะเริ่มต้นและอาการปวดที่สะสมมานาน ㆍช่วยสลายหินปูนตามข้อต่อ โดยไม่เป็นอันตรายต่อข้อต่อ ㆍไม่เกิดการระบมหลังรักษา สามารถทำงานต่อได้เลย ㆍเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ ยากต่อการกลับมาปวดซ้ำ

เครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) เครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy) เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS Therapy)

ㆍการรักษาประกอบด้วยคลื่น ㆍเครื่องช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) ㆍเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy) – ฟื้นฟูการบาดเจ็บด้วยกายภาพบำบัด – ลดปวด – เร่งการฟื้นฟู – ป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ

รูปแบบการรักษา

เครื่อง Ultrasoud – เพิ่มการไหลเวียนของเลือด – ลดการอักเสบและลดปวด – เร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ เครื่อง Shockwave – เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมตัวเองของเนื้อเยื่อ การออกกำลังกายเพื่อการรักษา – ปรับความสมดุลของกล้ามเนื้อ

รูปแบบการรักษา

เครื่อง Ultrasoud เครื่อง Shockwave การออกกำลังกายเพื่อการรักษา

ขั้นตอนการรับบริการ